Türk mitolojisinde gökyüzü kağanı kimdir?

Türk ve Altay mitolojisinde Gökyüzü Kağanına Gök Han denir.

Gök Han Kök (Kük) Han olarak da bilinir. Oğuz Han’ın ilk eşinden doğan oğludur.

Türk yurdunun sınırsızlığını ve enginliğini simgeler.

Göğün enginliği ve sonsuzluğu büyük öneme sahiptir.

Gök Han’ın ongunu Sungur kuşudur. Maviye çalan bir rengi vardır.

Diğer kuşları avlamakta kullanılır. Gök ve Han Birleşerek Gökhan diye erkek ismi olmuştur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x